Najnowsze wpisy

Aparat powietrzny
Blog

Bezpieczne użytkowanie aparatów powietrznych

Profesjonalny sprzęt ochronny dróg oddechowych to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia technicznego każdej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, w tym również większości Ochotniczych Straży Pożarnych. Aparat powietrzny jest niezbędny, aby móc bezpiecznie ratować ludzkie życie oraz w profesjonalny sposób realizować działania ratowniczo-gaśnicze. Sprawne korzystanie z niego wymaga od strażaków umiejętności, zachowania opanowania i spokoju, a także pewnej wprawy.

Czytaj dalej ›


Detektory gazu
Blog

Kiedy zastosować detektor gazu?

Ulatniający się gaz wewnątrz pomieszczeń stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Oprócz ryzyka ewentualnego zatrucia istnieje również prawdopodobieństwo wybuchu. Z tego też powodu w miejscach, w których działają urządzenia lub instalacje gazowe, warto zastosować detektor gazu, który stanowi zabezpieczenie wobec ewentualnych problemów związanych z uwalnianiem substancji.

Czytaj dalej ›

Jak radzić sobie z podtopieniami
Blog

Jak radzić sobie z wiosennymi i letnimi podtopieniami?

W naszym kraju podtopienia zdarzają się stosunkowo często i dla wielu gospodarstw domowych mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Ryzyko podtopień zwiększa się przede wszystkim podczas wiosennych roztopów, ale również latem, gdy często pojawiają się burze i gwałtowne opady deszczu, nie jesteśmy całkowicie wolni od tego problemu.

Czytaj dalej ›

Blog

Motopompa szlamowa – specyfika i zastosowanie

Chociaż strażacy i sprzęt strażacki kojarzy nam się przede wszystkim z gaszeniem pożarów, w praktyce do obowiązków straży pożarnej należy znacznie szerszy zakres działań. Interweniują oni m.in. podczas podtopień terenów i powodzi. Są to sytuację, które mogą wystąpić nagle, a jednocześnie wiążą się z bardzo poważnymi skutkami. Straż pożarna jest jednak przygotowana również i na...

Czytaj dalej ›

Blog

Co wpływa na bezpieczeństwo strażaków?

Na bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratunkowych tak naprawdę wpływa szereg różnorodnych czynników. Wiele zależy od specyfiki przeprowadzanych działań, rozsądku i doświadczenia każdego z uczestników akcji ratunkowej, współpracy z innymi strażakami, a także jakości używanych sprzętów i stosowania się do najważniejszych zasad BHP. Trzeba jednak dodać, że bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ma również odzież strażacka.

Czytaj dalej ›

sprzęt przeciwpożarowy
Blog

Specyfika profesjonalnej armatury pożarniczej

Armatura pożarnicza to szczególny rodzaj instalacji, która zapewnia trwałość i szczelność instalacji wodnej. Od wysokiej jakości armatury pożarniczej w dużej mierze zależy prowadzenie akcji gaśniczych. Z tego też powodu rozwiązania i elementy wykorzystane w takich instalacjach muszą spełniać niezbędne wymogi i normy, aby w konsekwencji gwarantowały sprawne działanie. Najważniejsze elementy armatury pożarniczej W ogólnym rozumieniu...

Czytaj dalej ›

sprzęt gaśniczy
Blog

Charakterystyka i podział stałych urządzeń gaśniczych

Urządzenia przeciwpożarowe dzielimy na stałe i półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie itd. Bez względu na rodzaj, wszystkie one służą do zapobiegania powstania, wykrywania i zwalczania pożaru, a także ograniczania jego skutków. Do tego należy wspomnieć również o szeregu urządzeń należących do systemu ostrzegawczego i sygnalizująco-alarmującego, oświetleniowego itd. Profesjonalny sprzęt strażacki to szereg różnorodnych urządzeń –...

Czytaj dalej ›

gaśnica proszkowa
Blog

Specyfika i działanie gaśnic proszkowych

Gaśnicę proszkową z całą pewnością można zaliczyć do najczęściej wykorzystywanych gaśnic. Do jej najważniejszych zalet możemy zaliczyć fakt, że można nimi gasić nawet urządzenia elektryczne pod napięciem. Najważniejsze cechy gaśnic proszkowych Gaśnice proszkowe cechują się uniwersalnością zastosowania. W zależności od tego, jaki rodzaj proszku został w nich zastosowany, można nimi gasić pożary z grupy A,...

Czytaj dalej ›