Najnowsze wpisy

Blog

Motopompa szlamowa – specyfika i zastosowanie

Chociaż strażacy i sprzęt strażacki kojarzy nam się przede wszystkim z gaszeniem pożarów, w praktyce do obowiązków straży pożarnej należy znacznie szerszy zakres działań. Interweniują oni m.in. podczas podtopień terenów i powodzi. Są to sytuację, które mogą wystąpić nagle, a jednocześnie wiążą się z bardzo poważnymi skutkami. Straż pożarna jest jednak przygotowana również i na...

Czytaj dalej ›

Blog

Co wpływa na bezpieczeństwo strażaków?

Na bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratunkowych tak naprawdę wpływa szereg różnorodnych czynników. Wiele zależy od specyfiki przeprowadzanych działań, rozsądku i doświadczenia każdego z uczestników akcji ratunkowej, współpracy z innymi strażakami, a także jakości używanych sprzętów i stosowania się do najważniejszych zasad BHP. Trzeba jednak dodać, że bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ma również odzież strażacka.

Czytaj dalej ›

sprzęt przeciwpożarowy
Blog

Specyfika profesjonalnej armatury pożarniczej

Armatura pożarnicza to szczególny rodzaj instalacji, która zapewnia trwałość i szczelność instalacji wodnej. Od wysokiej jakości armatury pożarniczej w dużej mierze zależy prowadzenie akcji gaśniczych. Z tego też powodu rozwiązania i elementy wykorzystane w takich instalacjach muszą spełniać niezbędne wymogi i normy, aby w konsekwencji gwarantowały sprawne działanie. Najważniejsze elementy armatury pożarniczej W ogólnym rozumieniu...

Czytaj dalej ›

sprzęt gaśniczy
Blog

Charakterystyka i podział stałych urządzeń gaśniczych

Urządzenia przeciwpożarowe dzielimy na stałe i półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie itd. Bez względu na rodzaj, wszystkie one służą do zapobiegania powstania, wykrywania i zwalczania pożaru, a także ograniczania jego skutków. Do tego należy wspomnieć również o szeregu urządzeń należących do systemu ostrzegawczego i sygnalizująco-alarmującego, oświetleniowego itd. Profesjonalny sprzęt strażacki to szereg różnorodnych urządzeń –...

Czytaj dalej ›

gaśnica proszkowa
Blog

Specyfika i działanie gaśnic proszkowych

Gaśnicę proszkową z całą pewnością można zaliczyć do najczęściej wykorzystywanych gaśnic. Do jej najważniejszych zalet możemy zaliczyć fakt, że można nimi gasić nawet urządzenia elektryczne pod napięciem. Najważniejsze cechy gaśnic proszkowych Gaśnice proszkowe cechują się uniwersalnością zastosowania. W zależności od tego, jaki rodzaj proszku został w nich zastosowany, można nimi gasić pożary z grupy A,...

Czytaj dalej ›

gaśnica pianowa
Blog

Charakterystyka gaśnic pianowych

Gaśnica pianowa zapewnia wysoką skuteczność gaszenia, a jednocześnie minimalizuje ewentualne szkody powstające podczas akcji mającej na celu wyeliminowanie pożaru. Co więcej, pozwala na zdecydowane zmniejszenie ilości zużycia wody. Najczęściej znajduje zastosowanie podczas akcji zapobiegawczych, tj. eliminujących ryzyko rozprzestrzeniania się ognia w celu ochrony obiektów znajdujących się w niewielkiej odległości od pożaru. Specyfika działania i zastosowania...

Czytaj dalej ›

motopompa
Blog

Główne rodzaje i przykłady zastosowań motopomp

Motopompy wykorzystywane są przede wszystkim w straży pożarnej, ale znajdują zastosowanie również w innych dziedzinach, m.in. budownictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb itp. Są to urządzenia służące do pompowania wody z różnych zbiorników wodnych. Woda może być czysta lub brudna, w zależności od późniejszego zastosowania i specyfiki wykonywanych prac. Główny podział motopomp i ich zastosowanie Jak już...

Czytaj dalej ›

strażak
Blog

Funkcje i zastosowanie węży strażackich

Węże strażackie z całą pewnością zaliczamy do jednych z najważniejszych elementów armatury pożarniczej. Stosowane są do bardzo wielu prac wykonywanych przez strażaków. Ich głównym celem jest podawanie środka gaśniczego w celu ugaszenia pożaru. Strażacy w swojej pracy wykorzystują węże tłoczne i ssawne. Węże ssawne mają za zadanie zasysanie wody z otwartego zbiornika przy pomocy specjalnej...

Czytaj dalej ›

Blog

Amortyzatory i linki bezpieczeństwa – specyfika

Amortyzatory oraz linki bezpieczeństwa stosowane są w celu zapewniania maksimum ochrony osobom wykonującym prace na wysokościach. Znajdują powszechne zastosowanie m.in. w straży pożarnej. Linki bezpieczeństwa Linki bezpieczeństwa to jeden z głównych składników łączących w systemach powstrzymujących spadanie. Zgodnie z obowiązującymi normami powinny być wykonane z liny syntetycznej, liny stalowej, taśmy lub łańcucha. Maksymalna długość linki...

Czytaj dalej ›