Najnowsze wpisy

rodzaje czujek bezpieczeństwa
Blog

Poznaj główne rodzaje czujek bezpieczeństwa

Różnego rodzaju czujki bezpieczeństwa znajdują zastosowanie jako istotne elementy systemów alarmowych, które występują nie tylko w obiektach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych, ale również w domach i mieszkaniach prywatnych. Ich głównym celem jest ochrona i mienia przed różnymi rodzajami zagrożeń, które mogą zagrażać np. zdrowiu i życiu ludzkiemu. W tym artykule przedstawimy kilka typów i...

Czytaj dalej ›

Aparat powietrzny
Blog

Bezpieczne użytkowanie aparatów powietrznych

Profesjonalny sprzęt ochronny dróg oddechowych to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia technicznego każdej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, w tym również większości Ochotniczych Straży Pożarnych. Aparat powietrzny jest niezbędny, aby móc bezpiecznie ratować ludzkie życie oraz w profesjonalny sposób realizować działania ratowniczo-gaśnicze. Sprawne korzystanie z niego wymaga od strażaków umiejętności, zachowania opanowania i spokoju, a także pewnej wprawy.

Czytaj dalej ›


Detektory gazu
Blog

Kiedy zastosować detektor gazu?

Ulatniający się gaz wewnątrz pomieszczeń stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Oprócz ryzyka ewentualnego zatrucia istnieje również prawdopodobieństwo wybuchu. Z tego też powodu w miejscach, w których działają urządzenia lub instalacje gazowe, warto zastosować detektor gazu, który stanowi zabezpieczenie wobec ewentualnych problemów związanych z uwalnianiem substancji.

Czytaj dalej ›

Jak radzić sobie z podtopieniami
Blog

Jak radzić sobie z wiosennymi i letnimi podtopieniami?

W naszym kraju podtopienia zdarzają się stosunkowo często i dla wielu gospodarstw domowych mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Ryzyko podtopień zwiększa się przede wszystkim podczas wiosennych roztopów, ale również latem, gdy często pojawiają się burze i gwałtowne opady deszczu, nie jesteśmy całkowicie wolni od tego problemu.

Czytaj dalej ›

Blog

Motopompa szlamowa – specyfika i zastosowanie

Chociaż strażacy i sprzęt strażacki kojarzy nam się przede wszystkim z gaszeniem pożarów, w praktyce do obowiązków straży pożarnej należy znacznie szerszy zakres działań. Interweniują oni m.in. podczas podtopień terenów i powodzi. Są to sytuację, które mogą wystąpić nagle, a jednocześnie wiążą się z bardzo poważnymi skutkami. Straż pożarna jest jednak przygotowana również i na...

Czytaj dalej ›

Blog

Co wpływa na bezpieczeństwo strażaków?

Na bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratunkowych tak naprawdę wpływa szereg różnorodnych czynników. Wiele zależy od specyfiki przeprowadzanych działań, rozsądku i doświadczenia każdego z uczestników akcji ratunkowej, współpracy z innymi strażakami, a także jakości używanych sprzętów i stosowania się do najważniejszych zasad BHP. Trzeba jednak dodać, że bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ma również odzież strażacka.

Czytaj dalej ›

sprzęt przeciwpożarowy
Blog

Specyfika profesjonalnej armatury pożarniczej

Armatura pożarnicza to szczególny rodzaj instalacji, która zapewnia trwałość i szczelność instalacji wodnej. Od wysokiej jakości armatury pożarniczej w dużej mierze zależy prowadzenie akcji gaśniczych. Z tego też powodu rozwiązania i elementy wykorzystane w takich instalacjach muszą spełniać niezbędne wymogi i normy, aby w konsekwencji gwarantowały sprawne działanie. Najważniejsze elementy armatury pożarniczej W ogólnym rozumieniu...

Czytaj dalej ›

sprzęt gaśniczy
Blog

Charakterystyka i podział stałych urządzeń gaśniczych

Urządzenia przeciwpożarowe dzielimy na stałe i półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie itd. Bez względu na rodzaj, wszystkie one służą do zapobiegania powstania, wykrywania i zwalczania pożaru, a także ograniczania jego skutków. Do tego należy wspomnieć również o szeregu urządzeń należących do systemu ostrzegawczego i sygnalizująco-alarmującego, oświetleniowego itd. Profesjonalny sprzęt strażacki to szereg różnorodnych urządzeń –...

Czytaj dalej ›