fb

BLOG

Najważniejsze elementy wyposażenia wozów strażackich

0
Najważniejsze elementy wyposażenia wozów strażackich

Jak wiadomo, w każdym wozie przeciwpożarowym powinien się znajdować sprzęt strażacki niezbędny do różnego rodzaju akcji ratowniczych – nie tylko gaśniczych, ale również drogowych czy wymagających pracy na wysokości. Warto jednak podkreślić, że równie istotne jest wyposażenie samego pojazdu w odpowiednie elementy, które umożliwią szybkie dotarcie do miejsca, natychmiastowe podjęcie działania oraz sprawniejszą komunikację między jednostkami. Co więcej, należy dodać, że w straży pożarnej można rozróżnić różne rodzaje samochodów pożarniczych: od standardowych gaśniczych po dostosowane do ratownictwa chemicznego, technicznego czy wodnego.

czytaj całość »

Jak strażacy podłączają się do hydrantu?

0
Jak strażacy podłączają się do hydrantu?

Gaszenie pożaru przez straż pożarną wymaga podjęcia szybkich akcji, a jednocześnie dokładnego uwzględnienia warunków otoczenia. W związku z tym jednostki ratownicze muszą być wyposażone w armaturę pożarniczą pozwalającą na zdecydowane działanie. Do danej kategorii ekwipunku zalicza się nie tylko prądownice czy lance gaśnicze, ale również narzędzia i akcesoria niezbędne do podłączenia się do wszystkich wariantów hydrantów przeciwpożarowych. Rozróżnić można hydranty uliczne (nadziemne i podziemne), a także umieszczone i zabezpieczone wewnątrz budynku (natynkowe lub wnękowe).

czytaj całość »

Lanca jako zwieńczenie węża strażackiego

0
Lanca jako zwieńczenie węża strażackiego

Lanca gaśnicza jest jednym z elementów armatury pożarniczej, która służy do gaszenia pożarów w przestrzeniach trudnodostępnych, a dokładniej w miejscach zamkniętych lub stwarzających wyjątkowe zagrożenie dla strażaków. Jest to wąska rura wykonana ze stali uszlachetnionej (ulepszonej cieplnie oraz zabezpieczonej specjalnymi powłokami galwanicznymi i lakierniczymi), która po podłączeniu stanowi zwieńczenie węża strażackiego. Charakteryzuje się dużym stopniem wytrzymałości oraz twardości, tak aby była niezawodnym narzędziem podczas trudnych akcji gaszenia pożaru. Co więcej, warto podkreślić, że jest to element wyposażenia, który jest przeznaczony zarówno dla PSP, jak i OSP.

czytaj całość »

Drabina jako podstawowe akcesorium w działaniach pożarniczych

0
Drabina jako podstawowe akcesorium w działaniach pożarniczych

Sprzęt strażacki nie ogranicza się jedynie do środków gaśniczych czy umundurowania. Równie ważnym akcesorium może być drabina – zwłaszcza gdy akcja ratownicza dotyczy wyższych kondygnacji budynku. Drabiny pożarnicze mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach. Przede wszystkim stosuje się je do budowy stanowisk gaśniczych na wysokości, a także do komunikacji pionowej (zarówno w przypadku wyższych pięter danego obiektu, jak i dołów czy studni). Ponadto mogą być wykorzystywane jako poziome kładki. Drabina w wielu sytuacjach pozwala w dużym stopniu przyspieszyć działanie strażaków, a także umożliwia sprawne wydostanie osób z niebezpieczeństwa.

czytaj całość »

Rodzaje węży strażackich

0
Rodzaje węży strażackich

Wąż strażacki zdecydowanie należy do podstawowych elementów armatury pożarniczej. Jak wiadomo, węże służą do gaszenia pożaru poprzez wypuszczenie wody, wodnych roztworów lub innych środków gaśniczych. Wiele osób nie jest jednak świadomych, że istnieją różne rodzaje węży strażackich. Mogą się różnić nie tylko średnicą, długością czy materiałem wykonania. Przede wszystkim dzieli się je na dwie podstawowe grupy: węże tłoczne i ssawne. Podział wynika m.in. z odmiennego zastosowania.

czytaj całość »

W jaki sposób wykorzystuje się kurtyny wodne?

0
W jaki sposób wykorzystuje się kurtyny wodne?

Kurtyna wodna jest elementem armatury pożarniczej, istotnym podczas prowadzenia akcji ratunkowych, w których dochodzi do rozprzestrzeniania się pożaru. Dokładniej jest to urządzenie podłączane do węża, które odpowiada za wydajność, szerokość i wysokość strumienia wody – za pomocą umieszczonej dźwigni można regulować strumień w taki sposób, aby stworzyć ścianę wodną. Jest to szczególnie pomocne w momencie ustawienia kurtyn w linii, w celu utworzenia dłuższej bariery zapobiegającej rozprzestrzenianiu się pożaru. Technika ta stosowana jest zarówno przez Państwową, jak i Ochotniczą Straż Pożarną.

czytaj całość »

Sposoby niwelacji dymu w miejscach wystąpienia pożaru

0
Sposoby niwelacji dymu w miejscach wystąpienia pożaru

Dym wytwarzający się podczas pożaru nie tylko utrudnia pracę straży pożarnej, ale również jest bardzo niebezpieczny dla wszystkich osób w otoczeniu. W związku z tym strażacy wykorzystują sposoby, aby zniwelować poziom dymu podczas każdej akcji ratowniczo-gaśniczej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą profesjonalnego sprzętu strażackiego, pomagającego powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru.

czytaj całość »

W jaki sprzęt wyposażane są młodzieżowe drużyny pożarnicze?

0
W jaki sprzęt wyposażane są młodzieżowe drużyny pożarnicze?

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (w skrócie MDP) jest częścią organizacyjną należącą do Ochotniczej Straży Pożarnej, do której mogą wstąpić osoby do 18 roku życia. Choć członkowie MDP są dopiero przygotowywani do zapobiegania pożarom w przyszłości – ich funkcja polega głównie na realizacji zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej, a także organizowaniu działalności kulturalno-oświatowej – to mimo wszystko również powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt strażacki

czytaj całość »

Ubrania koszarowe wykorzystywane w działaniach strażackich

0
Ubrania koszarowe wykorzystywane w działaniach strażackich

Odpowiednie umundurowanie jest jedną z podstawowych kwestii w przygotowaniu do pracy strażaka. Profesjonalny ubiór bojowy umożliwia sprawnie i bezpiecznie podjąć działania podczas ryzykownych akcji ratunkowych. Warto jednak dodać, że oprócz umundurowania bojowego, dla strażaków występują również inne elementy odzieży zawodowej, m.in. ubrania koszarowe oraz galowe.

czytaj całość »

Czym się różnią jednostki OSP od PSP?

0
Czym się różnią jednostki OSP od PSP?

OSP i PSP to dwa podstawowe rodzaje Straży Pożarnej, które dbają o bezpieczeństwo – nie tylko w sytuacji pożaru, ale również podczas likwidowania następstw klęsk żywiołowych, akcji ewakuacyjnych czy prowadzenia działań ratowniczych na drogach. Choć zakres obowiązków jest bardzo zbliżony, a sprzęt strażacki w obu przypadkach jest wyposażeniem specjalistycznym, to jednak między danymi jednostkami występują znaczące różnice.

czytaj całość »

Co oznaczają kolory hełmów strażackich?

0
Co oznaczają kolory hełmów strażackich?

Hełm strażacki ma za zadanie chronić strażaka podczas akcji ratunkowych – przed uderzeniami, jak również przed wysoką temperaturą. Ma zapewniać bezpieczeństwo w momencie, gdy w otoczeniu panuje zagrożenie w postaci płonącej konstrukcji budynku czy spadających przedmiotów. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że w teorii hełm ma również funkcję informującą. Nie bez znaczenia pozostaje jego kolor.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium