Szkolenia KPP

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy


Szkolenia podstawowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy:
Szkolenie „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED i pierwsza pomoc w stanach nagłych”.
Czas trwania to 6 godzin zegarowych.

W trakcie szkolenia porusza się następujące tematy:
◦    Resuscytacja krązeniowo – oddechowa
◦    Użycie Automatycznego Defibrylatora AED
◦    Postępowanie w przypadkach nagłych (padaczka, omdlenie, urazy, krwotoki, itp.)
◦    Właściwe wezwanie pomocy

Szkolenie prowadzimy w taki sposób, aby w części praktycznej uczestniczyli wszyscy słuchacze w jednym czasie. Dodatkowo do jednego fantoma podchodzą równocześnie dwie osoby. Pozwala to na optymalne wykorzystanie czasu szkolenia, a kursantom umożliwia przećwiczenie udzielania pomocy w różnych sytuacjach. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat honorowany w Polsce.

Heartsaver First Aid CPR AED American Heart Assocation - kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (CPR) z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz pierwsza pomoc w stanach nagłych. Jest to szkolenie certyfikowane przez Amerykańckie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA). Prowadzone jest według nowatorskiej metody „Practise by watching”, która polega na jednoczesnym ćwiczeniu i oglądaniu specjalnie przygotowanego materiału video. Dzięki temu, czas szkolenia wykorzystany jest w możliwie najlepszy sposób. Kursy według wytycznych AHA prowadzone są na całym świecie, a certyfikat uzyskany przez uczestnika takiego kursu honorowany jest w ponad 80 krajach. Czas trwania kursu to 8 godzin zegarowych.

Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia:
◦    Resuscytacja krązeniowo – oddechowa osoby dorosłej
◦    Resuscytacja krążeniowo – oddechowa niemowlęcia
◦    Użycie Automatycznego Defibrylatora AED
◦    Pomoc w nagłych stanach medycznych (zawał serca, udar, itp.)
◦    Pomoc w urazach
◦    Zagrożenia pochodzenia środowiskowego

Wszyscy uczestnicy tego szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w postaci podręcznika i maseczkę do sztucznego oddychania tzw. pocket mask. W czas trwania każdego szkolenia wliczone są przerwy kawowe.


Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kończy się uzyskaniem tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jest to najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób bez wykształcenia medycznego. Jest to jednocześnie, najbardziej rozbudowany kurs pierwszej pomocy, obejmujący swoim programem wszystkie zagadnienia, związane z ratowaniem ludzkiego życia na miejscu wypadku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 19 marca 2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, cały kurs trwa przynajmniej 66 godzin i aż 42 godziny poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych.

Kadrę szkoleniową stanowią ratownicy medyczni, którzy przez lata pracy w zespołach wyjazdowych, na SOR, czy oddziałach intensywnej terapii, pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość prowadzonych zajęć i tak dopasowany program, aby w jak najlepszym stopniu zaspokoić potrzeby wynikające z codziennej pracy.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem treningowym, którego skład wchodzą zaawansowane symulatory pacjenta, fantomy, na których można ćwiczyć procedury inwazyjne, czy pneumatyczny namiot używany jako punkt medyczny (wyposażony zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Dzięki temu mam pewność, że słuchacze w najlepszy możliwy sposób mogą ćwiczyć i utrwalać zdobytą wiedzę.

Program szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy powstał głównie z myślą o funkcjonariuszach służb ratunkowych, takich jak straż pożarna, czy wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. W związku z tym, skupia się na udzielaniu pomocy poszkodowanemu w wypadkach i innych nagłych zdarzeniach, w których konieczne może być użycie specjalistycznego sprzętu i umiejętności. Daje to pewność, że osoby posiadające certyfikat ukończenia takiego kursu, potrafią udzielać właściwej pomocy praktycznie w każdych warunkach. 42 godziny zajęć praktycznych (w tym wiele godzin symulacji prawdziwych zdarzeń) stanowi najlepsze przygotowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy. W trakcie szkolenia poruszane są wszystkie tematy związane z pierwszą pomocą. Największy nacisk kładziony jest na prawidłowe wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (również z użyciem automatycznego defibrylatora AED), a także na właściwe postępowanie w przypadku urazów i krwotoków. Omawiane są również takie kwestie jak zatrucia, gwałtowne reakcje alergiczne, czy choćby sposób funkcjonowania służb ratunkowych w Polsce.

Po ukończeniu kursu, uczestnik, nie tylko potrafi właściwie udzielić pierwszej pomocy w stanach nagłych, ale również rozumie zasady funkcjonowania i współpracy między różnymi służbami ratunkowymi w naszym kraju.

W trakcie szkolenia poruszane są takie tematy:

1.    Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce
2.    Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
3.    Elementy anatomii i fizjologi, badanie wstępne i szczegółowe poszkodowanego
4.    Poszkodowany Nieprzytomny
5.    Zestawy Ratownicze, dezynfekcja sprzętu
6.    Inne stany nagłe – cukrzyca, drgawki, zawał m. Sercowego, udar mózgu, zatrucia, podtopienie
7.    Wstrząs
8.    Resuscytacja osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia i noworodka
9.    Defibrylacja automatyczna i półautomatyczna
10.    Urazy mechaniczne i obrażenia
11.    Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
12.    Taktyka działań ratowniczych, zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
13.    Ewakuacja ze strefy zagrożenia
14.    Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
15.    Ewakuacja ze strefy zagrożenia
16.    Taktyka działań ratowniczych, zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

Recertyfkacja KPP
Certyfikat uzyskany po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu po pełnym kursie KPP ważny jest 3 lata od daty wydania. Aby przedłużyć jego ważność, należy w tym terminie podejść ponownie do egzaminu. Można to zrobić po kursie recertyfikującym. Jest on kierowany do osób, które posiadają ważny certyfikat ukończenia kursu KPP i chcą przedłużyć jego ważność na kolejne trzy lata. Kurs recertyfikacyjny trwa 2 dni. Główną jego część stanowi udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w sytuacjach symulowanych, które są na bieżąco analizowane przez instruktorów i uczestników kursu. Głównym celem kursu recertyfikacyjnego jest przypomnienie uczestnikom zasad udzielania pomocy w ramach KPP i aktualizacjach tej wiedzy, do najnowszych standardów. Jest to szkolenie, które może być dość mocno zmodyfikowane, tak aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy uczestniczącej w zajęciach.

Po kursie recertyfikacyjnym, tak samo jak po kursie pełnym odbywa się egzamin. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą trzy osoby powołane przez organizatora szkolenia (zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 19 marca 2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy). Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pozytywne zaliczenie obu skutkuje pozytywną oceną z całego egzaminu. Zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem tytułu „Ratownika”. Certyfikat ukończenia kursu KPP jest dodatkowym atutem przy staraniu się o przyjęcie do pracy np. w Straży Pożarnej, czy Policji – posiadacze tytułu Ratownika otrzymują dodatkowe punkty w procedurze rekrutacyjnej. Cała procedura organizacji kursu i egzaminu rozpoczyna się już na 30 dni przed planowanym terminem kursu. Wtedy należy zgłosić do Wojewody taki kurs i uzyskać akceptację programu kursu, składu instruktorów i komisji egzaminacyjnej.


W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel. 77 402 80 25 lub e-mail: biuro@sprzet-poz.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl